Malatya

Sinema, Tiyatro, Gösteri Merkezleri ve Konser salonları 1 Temmuz’da açılıyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.06.2020 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/03 no’lu kararı ile faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema,..

Sinema, Tiyatro, Gösteri Merkezleri ve Konser salonları 1 Temmuz’da açılıyor

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.06.2020 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/03 no’lu kararı ile faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonları1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilecekleri belirtildi.

Valilikten yapılan açıklama şöyle

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 29.06.2020 Pazartesi günü Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

Covid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir salgın olarak ilan edilen Koronavirüsün (Covid- 19) yayılmasına engel olmak amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/03 no’lu kararı ile “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonu” gibi kültür-sanat tesislerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması kararlaştırılmıştı.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “Covid-19 Kapsamında Sinema, Tiyatro ve Diğer Kültürel Etkinliklerle İlgili Alınması Gereken Önlemler” başlığında belirlenen tedbirler ile Kültür ve Turizm Bakanlığının 23/06/2020 tarihli ve 432597 sayılı yazısında belirtilen ve aşağıda yer alan önlemlere riayet edilmesi kaydı ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.03.2020 tarih ve 2020/03 no’lu kararı ile faaliyetleri durdurulan “tiyatro, sinema, gösteri merkezi ve konser salonları1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilecektir.

Bu kapsamda;

 A) Genel Esaslar

 

Kültür ve sanat işletmelerinin faaliyetleri sırasında, diğer kamu kurum veya kuruluşları
tarafından ilan edilmiş olan tedbirlere tam olarak uyulacaktır.

 • Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun (COVID-19) Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi
  esas alınarak tesisin bünyesinde bulunan tüm bölümlere ilişkin temizlik/hijyen uygulamaları ve süreçleri, ziyaretçi/seyirci/katılımcı/personelde hasta, semptomlu, şüpheli durumların varlığı ve acil hallerde ulaşılacak/yönlendirilecek kişi/kurumları, hastalık belirtileri gösteren ziyaretçi/seyirci/katılımcıya personelin yaklaşımını ve bu kapsamda alınacak önlemleri belirlemek üzere “Eylem Planı” hazırlanacaktır. Planı uygulamaktan ve uygulamaları denetlemekten sorumlu personeller belirlenecektir. İşletme genelinde plan düzenli aralıklarla değerlendirilecek, uygulamada karşılaşılan sorunlar, getirilen çözümler ve kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamaya konulan tedbirler dikkate alınarak güncellenecektir.
 • İşletmeler, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ziyaretçi/seyirci/katılımcı kabulü
  yapacaktır. Salonlar ile fuaye alanları, yeme içme üniteleri, satış üniteleri gibi genel kullanım alanları ile geri hizmet ünitelerinin kullanımına ve sıra bekleme olasılığı olan her yere ilişkin ‘sosyal mesafe planı’ hazırlanacak ve plana uygun düzenlemeler yapılacaktır. Sosyal mesafe planına uygun olarak belirlenen kapasite tesis girişine ve her bir salonun girişine ayrı ayrı asılacaktır.

 B) Giriş, Fuaye Ve Salonlara Yönelik Önlemler

 Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların COVID-19 tedbirleri ve uygulamalarına ilişkin
bilgilendirilmeleri amacıyla tesis girişinde ve kolayca görülebilecek yerlerde uyulması gereken kuralları için görsel/yazılı bilgilendirme panoları asılacaktır.

 • Ziyaretçi/seyirci/katılımcılara, girişte termal kamera veya temassız ateş ölçümü
  uygulanacak, 38°’den yüksek ateş ölçümlerinde, işletmeye alınmayacak, bir sağlık kuruluşuna başvurması için uyarılacaktır.
 • Ziyaretçi/seyirci/katılımcıların tesise maske ile girmeleri ve içeride bulundukları süre boyunca maske takmaları sağlanacaktır. Bununla ilgili yazılı ve sesli uyarılar/anonslar yapılacak, maskesi olmayanlara, girişte verilmek üzere maske bulundurulacaktır.
 • Tesis girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak ve ziyaretçi/seyirci/katılımcıların ellerini antiseptikle temizlemelerinden sonra girişleri sağlanacaktır.
 • Tesis giriş ve çıkışları, salon giriş ve çıkışları, danışma, vestiyer, otoparklar, gişe ve büfe bölümleri ile bay-bayan tuvaletlerinde sıra oluşmasının engellemesine yönelik sosyal mesafe kuralına uyulacak şekilde yer işaretleri, şerit, bariyer gibi düzenlemeler yapılacaktır.
 • Bilet işlemleri mümkün olduğunca çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek, ziyaretçilerin bilet çıktısı olmadan giriş yapabilmeleri sağlanacaktır.
 • Mümkün olduğunca, temassız ödeme alınacaktır. Temaslı pos cihazı kullanılması halinde, her kullanımdan sonra cihazın en az % 70 alkol içeren malzemelerle temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanacaktır.
 • Ödeme alanlarında kasa ile kullanıcı arasına göz hizasına kadar pleksiglas veya benzeri bariyer düzenlenecek veya kasada ödeme alan personel yüz koruyucu maske kullanacaktır.
 • Vale hizmeti veren personel, her araç teslim alma ve etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun antiseptik ile temizleyecek, eldiven takmayacak ve taşıtları maskeli kullanacaktır.
 • Vestiyer kullanımında her bir kullanıcıya temassız bir alan sağlanarak hizmet verilecek, bunun sağlanamaması durumunda bu hizmet verilmeyecektir.
 • Asansörlerin içine 1’er metre ara ile sosyal mesafe yer işaretleri yapılacak, toplam
  kapasitesinin üçte birini geçmemek kaydıyla kapasitesi belirlenecek ve yazılı/görsel bilgilendirme yapılacaktır. Gerekirse yeterli sayıda personel ile asansör kullanımının kontrolü sağlanacaktır.
 • Fuaye alanlarında oturma grupları seyrekleştirilerek ve araları açılarak yerleştirilecektir. Sergi, fuaye, fuar alanlarında kapasite her dört metrekareye bir kişi olacak şekilde belirlenecektir. Toplantı düzeninde oturum alanı iki kişi arası 1 metre mesafe bırakılacak şekilde düzenlenecektir. Kişiler arası sosyal mesafeyi koruyacak önlemler alınacaktır.
 • Salonlar etkinlik başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır hale getirilecek ve etkinlik başlama saatinden önce salona kademeli olarak misafir alımlarının başlatılması sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecektir.
 • Düzenlenen faaliyetler/gösteri/temsil arasında veya bitişinde kullanıcıların salondan tahliyesi hakkında duyuru yapılacak; salonun fiziki koşulları göz önünde bulundurularak, kapıya en yakın veya en uzak olan sıralardan başlayacak şekilde kullanıcıların çıkışı sağlanarak kalabalık oluşumu engellenecektir.
 • Ayrıca seanslar arası yığılmaları ve çakışmaları önleyecek şekilde sinema, tiyatro,
  konser vb. gösterilerin başlama, giriş-çıkış ve ara saatleri ayarlanacak, mümkün olan en az kapasitede salonun kullanımı sağlanacak, mümkünse kullanılan salon sayısı toplam sayının üçte birini geçmemesine özen gösterilecektir.
 • Seyirci koltuklarında kişiler arası her yönden bir koltuk boşluk bırakılacak, salon
  kapasitesinin %60’ını aşmamak kaydıyla sosyal mesafe planına uygun oturum düzeni sağlanacaktır.
 • Seyirci salon içerisinde su haricinde içecek ve yiyecek tüketimine izin verilmesi
  durumunda yeme-içme sırasında maske çıkarılacağından izleyiciler arası sosyal mesafenin her yönden 2 koltuk boş bırakılarak artırılması sağlanacaktır.
 • Sosyal mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı aileden olanlar arasında uygulanmayacaktır.
 • Tesis içerisindeki tüm klimalar %100 dışarıdan temiz hava alacak şekilde çalıştırılacak vantilatörler ise kullanılmayacaktır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan tesislerin havalandırması temiz hava dolaşımını sağlayacak şekilde düzenlenecek ve tüm kapalı alanlarda fiziki imkân varsa sık sık doğal havalandırma yapılacaktır. Klima kullanımında Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan klima kullanımı ile ilgili önlemlere uyulacaktır.
 • Kullanıcılara kullanım için geçici olarak verilen her türlü cihaz ve ekipman her
  kullanıcıdan sonra temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
 • Tesis girişi, salon girişleri, danışma, vestiyer, gişe, fuaye alanı, yemek salonları gibi
  genel kullanım alanlarında, asansör başlarında, genel tuvaletlerde el dezenfektanı bulundurulacaktır.
 • Çay/kahve makinesi, sebil, içecek makinesi gibi araçlarda servis elemanı aracılığıyla servis yapılacak, büfeler paketli gıda ve tek kullanımlık servis malzemeleri ile yiyecek ve içecek hizmeti sunacak, büfelerde ürünler el temasını önlemek için kapalı alanlarda bulundurulacaktır.
 • Sinema, tiyatro ve diğer kültürel ve sanat etkinliklerinin yapıldığı yerlerde bulunan
  restoran, kafeteryalar ve kantinlerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan restoran, lokanta, kafeteryalar ile Kantin ve Büfeler ile ilgili uyarılar dikkate alınacaktır.
 • Bu işletmelerde bulunan ofislerde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın
  Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan ofislerde alınacak korunma önlemleri ile ilgili uyarılar dikkate alınacaktır.
 • Açık alan gösteri/konser/etkinliklerinde de sosyal mesafe ve koltuk düzeni dâhil bu
  kararda belirtilen hususlara uyulacaktır.

C) Sanatçılar ve Personele Yönelik Önlemler

 Konserler, gösteriler ve temsiller; sahne büyüklüğüne göre sosyal mesafe kurallarına
uyularak daha az sanatçı ile icra edilebilecek eserler arasından seçilecektir.

 • Tüm sanatçılar; koroda bulunan ses grupları, oyuncular ve solist sanatçıları, piyanistle
  veya eser solistleri ile birlikte çalışmaları, orkestrada bulunan enstrüman grupları ve oda
  müziği grupları için; çalışma stüdyoları/odaları veya sahnenin büyüklüğüne göre haftanın belirli günlerinde planlanacak dersler, sosyal mesafe kurallarına uymak ve kurum sağlık görevlilerinin gerekli önlemleri alması kaydı ile başlayacak ve yürütülecektir. Ayrıca repertuar programına göre ileri tarihlerde provaların başlaması için ön zemin hazırlanacaktır.
 • Sanatçıların ve personelin düzenli sağlık kontrolü yapılacak, birlikte yaşadığı kişilerin
  COVID-19 açısından izlenebilmesi için personelden periyodik bilgi alınacaktır.
 • Personel ve sanatçı girişinde termal kamera veya temassız ateş ölçümü yapılacak, el
  antiseptiği bulundurulacaktır. Personelde veya sanatçıda öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi hastalık belirtileri veya 38° üzerinde ateş tespiti halinde izole edilecek ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurması sağlanacaktır.
 • Tüm personele özel salgın ve hijyen eğitimi verilmesi sağlanacaktır.
 • Personel kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni sağlanacaktır.
 • Her gösteri sonrasında kostümler kuru temizlemeye gönderilecektir.
 • Personelin kullandığı araç, gereç, ekipmanın (telsiz, bilgisayar, barkod okuyucu,
  ses/ışık panosu vb.) dezenfeksiyonu yapılacak, her vardiya sonunda ilgili personel kullandığı ekipmanı dezenfekte edecek, yeni vardiyaya başlayan personel de çalışmaya başlamadan ekipmanı dezenfekte edecektir.
 • Personele, çalışma yerine, ziyaretçiler ve ortam ile temasına uygun kişisel koruyucu
  donanım (maske, cerrahi maske, eldiven, siperlik gibi) temin edilecek ve kullanımı izlenecektir.
 • Aynı vardiyada aynı personelin çalıştırılmasına özen gösterilecektir.
 • Personelin ve sanatçıların soyunma-duş-tuvalet ve ortak yemek yeme dinlenme,
  makinist, ışık, ses ve prova odaları, kundura atölyeleri, terzihane, kulis alanları, sosyal mesafe koşullarına uygun olarak düzenlenecek, bu konuda yer işaretleri, şerit, bariyer düzenlemeleri yapılacak, bu alanların kurallara uygun şekilde temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli olarak sağlanacaktır.
 • Kulislere ziyaretçi kabul edilmeyecek, kulis alanlarında el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk durumu sık sık kontrol edilecektir. Zorunlu haller dışında sanatçı ve görevlilerin maske takması sağlanacak, kostüm, makyaj işlemleri gibi hazırlık alanlarında, işlem yapılacak kişiye 1 metreden yakın temasta bulunacak kişiler maske, yüz koruyucu/gözlük kullanılacaktır. Kuliste damlacık bulaşmasını arttırabileceğinden yüksek sesle konuşulmamasına dikkat edilecektir. Mümkünse kulisler pencereler açılarak sık sık havalandırılacaktır.
 • Mal tedariki veya başkaca sebeplerle (tamir, bakım, vb.) tesise geçici olarak kabul
  edilen kişilerin temasının asgari düzeyde tutulmasına yönelik kurallar belirlenerek
  uygulanması takip edilecektir.

 Ortam Temizliği ve Bakımına Yönelik Önlemler

 

 • Tüm alanların temizliği, yüzeyin niteliğine göre standartlara uygun ürün kullanılarak, uygun sıklıkta yapılacak, bu uygulamaların izlenebilirlik kayıtları tutulacaktır.
 • Her gösteri sonrası seyirci koltuklarının elle temas eden yüzeyleri uygun dezenfektanla silinecektir.
 • Tesisin tamamında kapı kolları, tırabzanlar, asansör düğmeleri, elektrik düğmeleri,
  pos cihazı, televizyon kumandası, telefon, bilgisayar klavyesi, menü, masa üstleri,
  tuzluk/biberlik gibi el temasının yoğun olduğu yüzeyler sık sık su ve deterjanla temizlenecek, 1/100 sulandırılmış çamaşır suyu ile dezenfeksiyonu sağlanacak, klor bileşiklerinin zarar verdiği pos cihazı, telefon, bilgisayar klavyesi gibi yüzeylerde ise %70’lik alkol bazlı ürünler kullanılacak, izlenebilirlik kayıtları tutulacaktır.
 • Tuvaletlerin zeminleri, klozetler, pisuarlar 1/10; lavabolar, musluk ve batarya
  başlıkları, kapı kolları 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu ile sık sık temizlenecek, dezenfeksiyonu sağlanacak ve izlenebilirlik kayıtları tutulacaktır.
 • Tuvaletlerde el kurutma fanları kapatılarak kullanım dışı bırakılacak, tek kullanımlık kâğıt havlular kullanılacaktır. Devamlı sıvı sabun, tuvalet kâğıdı ve kâğıt havlu bulundurulacaktır.
 • Temizlik yapan personel kişisel koruyucu ekipman (eldiven ve maske) kullanacak, işlem sonrası ekipmanını işyeri çöpüne atacak, su ve sabunla en az 20 saniye el temizliğini ve hijyenini sağlayacaktır.
 • Havalandırma ve klima sisteminin, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi araç,
  gereç, malzeme ve donanımın periyodik bakımları ve gerekli olanların sterilizasyonu sağlanacak, klima ve havalandırma sistemlerinin filtreleri periyodik olarak zamanında değiştirilecektir. Hiçbir alanda vantilatör kullanılmayacak, klima kullanımında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan COVID-19 Çalışma Rehberleri içindeki klima kullanımı ile ilgili önlemlere uyulacaktır.
 • Tesisteki kapalı mahallerin tamamının sıklıkla fiziki imkân varsa kapı ve pencereleri açılarak doğal havalandırması sağlanacaktır.

 

 1. E) İşletme/Personel Araçlarına Yönelik Önlemler

 

 • Araçlarda el antiseptiği veya kolonya bulundurulacaktır.
 • İşletme araçlarına el antiseptiği ile ellerin temizliği sağlanarak binilecek ve araç içinde sürekli maske takılacaktır.
 • Mümkünse araçların her zaman aynı personel tarafından kullanımı sağlanacaktır.
 • Aracın el teması yoğun yüzeylerinin (kapı kolları, cam kumandaları, direksiyon, vites, radyo vb.) her kullanımdan sonra %70 alkol içeren ürünle dezenfeksiyonu sağlanacaktır.

 Yukarıda belirtilen kararlara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL