Köşe Yazısı

Prof.Dr.Fuat Sezgin’in Ardından -3- ….( Adnan Yılmaz Yazdı )

“Okuyan, yazan, düşünen bir millet olmalıyız” Prof.Dr.Fuat Sezgin Değerli Dostlar! Cumanız Mübarek olsun. Bildiğiniz üzere; İslam Aleminin Yüzakı, Aziz milletimizin medarı iftiharı Merhum Fuat Sezgin Hocamızı , 30 Haziran 2018..

Prof.Dr.Fuat Sezgin’in Ardından -3- ….( Adnan Yılmaz Yazdı )

“Okuyan, yazan, düşünen bir millet olmalıyız”
Prof.Dr.Fuat Sezgin

Değerli Dostlar!
Cumanız Mübarek olsun.
Bildiğiniz üzere;
İslam Aleminin Yüzakı, Aziz milletimizin medarı iftiharı Merhum Fuat Sezgin Hocamızı , 30 Haziran 2018 tarihinde sonsuzluğa uğurladık.

Ahirete irtihalinin, üçüncü seneyi devriyesinde
Bu vesile ile,
Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edilen 2019 yılında “Bilim Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin” ismiyle hazırlayıp, 03.01.2019 tarihinde yayınlanan “ Bilimler Tarihi Dostu Prof.Dr.Fuat Sezgin “adlı bu kitap çalışmamızdan özetler sunmaya devam ediyoruz:


“Bismillah…” diyerek Mehmet Akif Ersoy’un, “Ah ne olur bütün eli kalem tutanlar… milleti irşad edecek faideli şeyler yazsalar…” sözünden ilham alarak; “Halka hizmet Hakk’a hizmettir…” aşk ve şevki ile yürüttüğümüz kırk bir yıllık idarecilik tecrübesini bir nebze olsun gençliğimize aktarabilmek için bu yola koyulduk.
Gayemiz Aziz milletimize ve bizlere emanet olan göz aydınlığımız evlat ve torunlarımıza ışık tutup, faydalı olmaktır.

Kitapımız da ; bilimsel çalışmalarıyla ve çok sayıda eseriyle sadece ülkemize değil bütün İslam Âlemine hatta dünyaya örnek olmuş bir Âlimimizden, Prof. Dr. Fuat Sezgin’den bahsetmek istiyoruz.

Bilimler tarihi insanların müşterek mirasıdır inancıyla o, ülke ülke gezip, 300 bini aşkın yazma eseri yerinde inceleyen bir ilim adamı. Dünyanın nimetlerinden, uykudan, dinlenmekten feragat ederek yalnızca ilim ve kitap peşinde gecesini gündüzüne katarak, hafta sonu, tatil demeden 365 gününü aziz milletine hasreden bir ömür geçirdi. Prof. Dr. Fuat Sezgin, İslam Bilim Tarihi denildiğinde dünya çapında akla gelen ilk isimlerden biridir. Bilim tarihine müslüman âlimlerin yaptığı katkıların peşine düşmüş, makale ve kitaplarıyla bu alanda öncü olmuş ve sayısız öğrenci yetiştirmiş bir bilim adamıdır.
“Batı medeniyeti İslam Medeniyetinin çocuğudur. Müslümanların 10. yüzyılda geldiği seviyeye, Avrupa 19. yüzyılda ancak ulaşabiliyordu… Bilimler tarihi insanların müşterek malıdır …” diyen Fuat Sezgin; bunu bilimsel olarak ispatlamıştır. Onun eserleri önümüzü aydınlatıyor, yol gösteriyor bizlere.
Fuat Sezgin Hoca, koskoca bir İslam Medeniyetini öğrenmemiz için çok büyük bir çığır açmıştır.
Tarihini ve geçmişini özümsemek bilgiye ve bilgine değer vermekle olur.
Mazideki büyük hazinenin farkına varırsak bu ışık bütün dünyayı aydınlatabilecektir.

Dünyanın en büyük Bilimler Tarihçisi Hocamız, Prof. Dr. Fuat Sezgin, tarihten geleceğe bilim köprüsü olmuştur.
İslam medeniyetinin bilime katkılarını keşfedici araştırmalarıyla tanınan Fuat Sezgin gibi bir âlime sahip olmak Türkiye için büyük bir kazanımdır. Onunla ilgili bir kitap yazmak ise bizim için önemli bir vazifedir; eli kalem tutan biri olarak büyük bir bahtiyarlıktır.
Gençler; sizler bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmak istiyorsanız, Fuat Sezgin Hocayı ve benzeri değerlerimizi iyi anlamanız lazım. Fuat Sezgin Hoca sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin yetiştirdiği en büyük bilim adamı değil, aynı zamanda bütün İslam Âleminin yüz akıdır. Çünkü o, Müslümanların kaybolan özgüvenini yeniden kazandırdı. İslam Âlemi kendisine minnettardır.
Bu kitabı yazarken kaynak taramalarına önem verdik. İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni, Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfını ziyaret ettik.

Kitabın hazırlanmasından basım aşamasına kadar; yoğun bir şekilde emeği geçen herkese, benim de katkım olsun, heyecanı ile paylaşımda bulunan gönüllü, samimi güzel dostlarıma minnet ve şükran borçluyum.

Prof.Dr.Fuat Sezgin’e Verilen Ödüler:

ÖDÜLLERİ

Kral Faysal Ödülü (1978)

Frankfurt am Main Goethe Plaketi (1980) Almanya 1. Derece Federal Hizmet Madalyası (1982)

Almanya Üstün Hizmet Madalyası (2001) İran İslami Bilimler Kitap Ödülü (2004) Hessen Kültür Ödülü [5] (2009)

ÜYELİKLERİ
Arap Dili Akademisi (Kahire)
Arap Dili Akademisi (Şam)
Fas Kraliyet Akademisi (Rabat)
Arap Dili Akademisi (Bağdat)
TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi) şeref üyeliği
hatırlatmış oldu.

Kıymetli Gençler:

Bilimler Tarihi Dostu Prof. Dr. Fuat Sezgin
“Âlimler Yeryüzünün Kandille ridir” hadis-i şerifine mazhar olan âlimlerimizden biridir.

*Fuat Sezgin arkasında büyük bir ilmî miras bırakmıştır. Onun eserleri arasında en dikkat çekeni, kısaca GAS diye bilinen ve ilk cildi 1967 yılında yayımlanmaya başlanan Geschichte des arabischen Schrifttums (Arap-İslâm Bilim Tarihi) adlı 17 ciltlik eser eseridir. Aynı yıl, Fuat Sezgin İstanbul’da bulunan hocası Ritter’in değerlendirmesini almak için birinci cildin bir kopyasını gönderdiğinde, tecrübeli şarkiyatçı, böyle bir çalışmayı daha önce kimsenin yapamadığını ve bundan sonra da yapmasının zor olduğunu ifade ederek onu kutlamıştır. Büyük değer verdiği ilim disiplinine sahip hocası Ritter’in bu teşviki, Sezgin için halihazırda 18 cilde ulaşan bu muhalled eseri tamamlama yolunda önemli bir motivasyon olmuş, yaklaşık 300 bin yazma eseri yerinde inceleyerek bu müstesna eseri oluşturmuştur.
Fuat Sezgin 18. cildini yazmaya başlayıp vefatı nedeniyle tamamlayamadığı, GAS adlı eserinde; Kur’an bilimleri, hadis, tarih, fıkıh, kelam ve tasavvuf; edebiyat/ şiir, tıp, farmakoloji, zooloji, veterinerlik, simya, kimya, botanik, ziraat, astronomi, astroloji, meteoroloji İslam’da matematiksel coğrafya, haritacılık felsefe gibi çok sayıda konuyu derinlemesine işlemiştir.

*1984 yılından beri yayınlanmakta olan Zeitschrift für Geschichte der Arabisch-İslamischen Wissenschaften isimli dergi, Fuat Sezgin’in İslam bilimler tarihinde eşsiz bir yere sahip olan bir diğer çalışması ise Coğrafya, Avrupalı seyyahların Seyahat- nameleri, Matematik ve Astronomi, Tıp, Felsefe, Müzik, Nümizmatik, Tarih yazımcılığı ve bilimler tasnifi ve diğer konularda yazılmış orijinal eserlerin tıpkı basımlarını ve bu konuda araştırmalar yapmış olan batılı bilim adamlarının çalışmalarının yeniden basımlarını içeren seriler halinde bin 300 cilt civarındaki yayınları,

*Enstitü Müzesi’nin objelerinin tanıtımını ve İslam kültür çevresindeki bilimsel geliştirmeyi göstermek için hazırladığı Wissenschaft und Technik im İslam (İslam’da Bilim ve Teknik) adlı 5 ciltlik Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca yazdığı katalog çalışması.

*İslam Uygarlığında Astronomi, Coğrafya, Denizcilik.
*İslam Uygarlığında Mimari, Geometri, Fizik, Kimya, Tıp.
*Kâtip Çelebi’nin Esas Kıta’da Cihannüma’sı Ve Coğrafya Tarihindeki Yeri.
*Amerika Kıtası’nın Müslüman Denizciler Tarafından Kolomb Öncesi Keşfi ve Piri Reis. *Tanınmayan Büyük Çağ İslam Bilim ve Teknoloji Tarihinden. (Kitapta mimarlık, savaş tekniği, tıp, denizcilik, kimya, coğrafya, geometri, fizik ve astronomi gibi alanların İslam bilim tarihindeki 10 asırlık gelişimi ele alınmaktadır.)
*Gülhane Studıes (İbni Sina tıbbı üzerine odaklanıyor. Yayın dili İngilizcedir.)
*İslam Bilim Tarihi Üzerine Konferanslar.
*İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi (Ciltli)
*Önsözler (Frankfurt Üniversitesi Arap-İslam Bilimleri Tarihi Enstitüsü yayını)
*Avrupa’nın üzerine Düşen Allah’ın Güneşi, (Çevi- ren Servet Sezgin, Arap İslam bilim ve kültürünün Avrupa’nın yükselmesine katkılarını tasvir etmektedir. Vakıf yayınıdır.)
*Buhari’nin Kaynakları

Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Öncülüğündeki Kuruluşlar:

Dünyanın en büyük bilimler tarihçisi olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, aynı zamanda önemli kurumların kuruluşuna öncülük etmiş büyük bir kurucudur.

• 1982 yılında Frankfurt Goethe Üniversitesi’ne bağlı Arap-İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü’nü kurmuştur.

• 1983’te 800’den fazla objenin sergilendiği Arap- İslam Bilimler Tarihi Enstitüsü Müzesi’ni kurmuştur.

• Hayatı boyunca dünyanın her yerinden kendi imkânlarıyla aldığı 45 bin ciltlik kitap, 10 bine yakın mikrofilm arşivi ile bilimler tarihi sahasında dünyada tek olma özelliğine sahip koleksiyon bir kütüphaneyi kurmuştur.

• 2008 yılında İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ni kurmuştur.

• 2010 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’nın kurulmasını sağlamıştır.

• 2013 yılında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversi- tesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilim Tarihi Bölümünün kurulmasını sağlamıştır.

• 2013 yılında FSMVÜ bünyesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü’nün kuruluşunu sağlamıştır.

• 2015 yılında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Yayınevi’nin kuruluşunu sağlamıştır.

• İstanbul Gülhane’de Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi.

Aziz Dostlarım…
Sevgili Gençler!

2019 PROF. DR. FUAT SEZGİN YILI

Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Resmî Gazete’de yayımlanan Genelge ile 2019 Yılı’nın “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edildiğini duyurdu.

“2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
“Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesinde şu ifadelere yer verildi:
2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesi uygun görülmüştür.
Bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonlar Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacaktır.
İslam kültür ve medeniyetinin daha iyi anlaşıl- masını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması hususunda gereğini rica ederim.” şeklindedir.

Hz. Mevlâna diyor ki, “Vefa nedir bilir misin? Vefa arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır.” Kadirşinaslık, kadir kıymet bilmek bu olsa gerek.

Bilimler Tarihçisi Fuat Sezgin, devler gibi eser vermek için, karıncalar gibi çalışmak lazım geldiğine inanan bir ilim adamıydı.
Öyle de yaptı, paha biçilmez kıymette eserler verdi. Benzersiz kitaplarla dolu kütüphanesini çölün ortasında adeta bir vahaya çeviren, Hocamız diyor ki: “Ben bu müzeyle İslam’a, Müslümanlara,” Türklere “mahsus ve milletime, şanlı maziye karşı bakışlarında bir huzur, açıklık sağlamayı düşünüyorum. Onları bir bakımdan aşağılık duygusundan kurtarmak istiyorum. Bütün Türklerde ve bütün Müslümanlarda var bu. Bu mekteplerde bize yansıtılmış olarak bizim yaratıcılığımıza ait hiçbir şey duymadık. Siz de duymadınız. Bunu öğretmek ve bunu öğretirken de normal benlik duygusu veriyorum, milletime. Böbürlenme değil, üstünlük kurmak değil mutedil ve haklı benlik duygusu.”
Fuat Sezgin Hoca, koskoca bir İslam medeniyetini öğrenmemiz için çok büyük bir çığır açmıştır.
Çok kıymetli çalışmalarını insanlığa miras bıra- kan, hocaların hocası Prof. Fuat Sezgin adına vereceğimiz burslarla onu yâd etmek lazım.

Bu kitapda bu niyetle kaleme alınmıştır.
Sezgin’in eserleri, hayatı ve eserlerinin de yer alacağı müfredat ile her seviyedeki öğrencilerimize ders olarak okutulmalı, panel, seminer ve konferanslar bugünden imzalanan protokoller ile gönül coğrafyamız dahil, önümüzdeki yıllar boyunca çok güçlü inanç ve heyecanlarla kalıcı faaliyet ve projeler ile yüreklerde, gönüllerde iz bırakacak bir şekilde etkinlikler sürdürülmelidir.
Onun, ilim noktasında ne kadar kararlı bir insan ve nasıl bir vatan sevdalısı olduğuna herkes şahittir
“Müslümandan âlim çıkmaz” diyenlere, ilmin itibar görmesi halinde yine çıkacağını aksi tak- dirde, İbni Sina’nın dediği gibi, itibar görmediği yerden hicret edeceğini bize öğreten Fuat Sezgin’dir.
İslam Bilim Tarihi için ömrünü adayan, gelece- ğe tuttuğu ışıkla düşünce dünyamızı aydınlatan, bu toprakların yetiştirdiği bu asırlık çınar, kıymetli Hocamızı, aziz milletinin her kesiminin evlatları, Fatih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından; ülkemin Bakanları, Başbakanı, TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı ile beraber omuz omuza uğurlanmıştır.
2019’un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edil- mesi vesilesiyle, bu yıl, bilime ve manevi değerlere kendini adayan hocamızdan çokça istifade edeceğimiz bir yıl olmalı. İnşaallah, 2019 yılı hem bilim tarihimiz için hem ilim irfan, medeniyet tarihimiz için hayırlara vesile olur.

Çünkü o, İslam Bilim Tarihine yaptığı katkılar ve ortaya koyduğu eserlerle zihinlerimizde ve gönüllerimizde taht kuran, dava ve mücadele insanı. O, milletimizi var eden değerlere ve ülkeye adanmışlığın adıdır.
Çünkü o; “İslam medeniyetinin gerilemesinin nedeni, din değildir. Başka tarihi sebepler var. Müslümanları yanlış düşünce ve kompleksten kurtarmak lazım. Din bilimi teşvik etti. Müslümanların kimya, fizik, tıp, sosyoloji ve tarih alanın da ortaya koyduklarını, kimse bilmiyor. Biliyorum diyenlerin de bilgi si yarım yamalak. Bundan dolayı, modern bilimin tarihi, yeniden yazılmalı. Herkes İslami ilimlerin, dünyaya kazandırdıklarını bilmeli.” diyen bir cevher, iman, inanç ve sabır şelalesi. Bilimi keşfetmeye, öz değerlerimizi bilimle okumaya ve eleştirel akılla buluşmaya vesile olabileceği düşüncesiyle, uykuyu utandıran adamın insanlık adına mirası gençlerimize güzide bir örnektir.
Nitekim; Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamızın, Ho- cası Ritterin’in sözleri İslam ilimleri tarihini öğrenmem için kırbaç rolü oynadı. Bütün dünyayı terk ederek gece gündüz bunun için çalıştım diyebilen; bu suretle zamanı verimli bir şekilde kullanarak, eserlerine binlerce eser katabilen nadide ve müstesna bir bilim adamıdır.

Fuat Sezgin’in derdi davası İslam
Dünyasıdır. O çok ciddi bir dava ve vizyon adamıdır.

İslam Medeniyetini araştırmaya sıfırdan başla- yarak kayıp halkayı tamamlayabilmek için büyük bir uğraşa giren, fikrî dirayeti, ilmî müktesebatı, özgüvenli istikameti ve yetkinliği ile dünya bilim tarihine bir şerh düşen büyük bilim insanı. İlim dünyasının medar-ı iftiharı, asrın büyük mütefekkiridir.

Akıllı kişi bu dünyadan nasibini alandır. “İnsa- nın ancak çalıştığının karşılığı vardır.” İlahî Emrini; bütün hücreleriyle yaşayan ve eserleriyle yaşatan bir dâhi adam. Genç nesillere en iyi rol modeldir.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Hocamız: “Avrupa mede- niyeti, İslam medeniyetinin bir çocuğu. Bu çocuğu düşman bulmamak, onu sevmek, o çocuğun geliştirdiği bazı şeyleri görmek, müspetse almak ve onlara dayanarak yeni hamleler yapmak lazım.” gibi altın değerinde öğütleri ile adeta çift kanatlı yeni nesillere ışık olmaktadır.

Paha biçilmez eserleriyle genç neslin külliyatını oluşturmuştur.

Merhumun ruhu şad olsun, Allah kendisinden ebediyyen razı olsun. Mekânı cennet olsun.
“ Niyet Hayır, Akibet Hayır”
Olur. İnşallah.Haftaya buluşmak üzere,
Kalın sağlıcakla…
Adnan Yılmaz 18.06.2021/Ankara

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL