Malatya

Malatya’da Yurtlarda Karantina Yeniden Başlıyor

KARAR TARİHİ : 11.09.2020 KARAR NO : 2020/125 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 Cuma günü 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddeleri uyarınca Vali Aydın BARUŞ başkanlığında..

Malatya’da Yurtlarda Karantina Yeniden Başlıyor

KARAR TARİHİ : 11.09.2020
KARAR NO : 2020/125

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11.09.2020 Cuma günü 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 23. 27. ve 72. maddeleri uyarınca Vali Aydın BARUŞ başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanmış ve aşağıdaki konuyu görüşerek karara bağlamıştır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 05.08.2020 tarih ve 2020/113 no’lu ve 19.08.2020 tarih ve 2020/119 no’lu kararları ile izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sistemi belirlenmişti.
Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır.
Ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72’nci maddesinde yer alan “hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz’ı.” hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda;
1- İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yurt/pansiyon gibi yerler belirlenecektir.
2- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Valiliğimize tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır.
• Yurt veya pansiyonların yönetimi İlimiz Vali Yardımcısı Mustafa ŞAHİN’in genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacaktır.
• Valiliğimiz tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacaktır.
• Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından karşılanacaktır.
• Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda Kızılay Malatya Şubesi tarafından karşılanacaktır.
• Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilecektir.
• Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecektir.
• 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan bina içi ve dış güvenlik önlemleri sorumlu vali yardımcısı gözetiminde yeteri kadar özel güvenlik ve genel kolluk personeli ile sağlanacaktır.
3- Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler;
• Valiliğimizce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır.
• Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Kızılay Malatya Şubesi tarafından karşılanacaktır.
4- Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler;
• Haklarında ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarımız çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK’nın 195’nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır.
• Ayrıca izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır.

Yukarıda belirtilen karara uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi uyarınca idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL