Köşe Yazısı

BİR PROJE, BİR KONGRE ve BİR STK MESVAK – Nurettin KONAKLI yazdı…

Gelişmekte olan ülkeler vardır, şehirler vardır, bir de gelişen Sivil Toplum Kuruluşları vardır. Başkanı olduğum Müteşebbis Gelişim Vakfı MESVAK’da her geçen gün gelişen bir vakıftır. Gelişen STK’ların en büyük sorunu;..

BİR PROJE, BİR KONGRE ve BİR STK MESVAK – Nurettin KONAKLI yazdı…

Gelişmekte olan ülkeler vardır, şehirler vardır, bir de gelişen Sivil Toplum Kuruluşları vardır. Başkanı olduğum Müteşebbis Gelişim Vakfı MESVAK’da her geçen gün gelişen bir vakıftır. Gelişen STK’ların en büyük sorunu; proje yapmak, bu projeyi başarılı şekilde uygulamak ve mali raporunu sisteme uygun sunmaktır.

MESVAK kuruluş amacı; Ahilik kültürü eksenli bir vakıf olarak, Türk müteşebbisliğinin tarihsel geleneği, yamak, çırak, kalfa, usta, eğitici usta ve daha güzeli kendi işyerini kurarak müteşebbis, yeni adıyla iş adamı, girişimci yetiştirme ve geliştirme hedefindedir. Bu proje ile MESVAK üç AB projesinde etkin olarak yer alarak uluslararası alanda da kendini tanıtma fırsatı bulmuştur.

MESVAK’da bu süreçte amatör bir hevesle ortak olduğumuz AB Yaygın Eğitim için Diyalog Projesinin başarılı olması için takım olarak çalıştı. Ankara’da geri bildirimi olumlu bir açılış ve bir arama konferansı olmak üzere iki önemli etkinlik yaptık. Bu iki etkinlikte MESVAK’ın ilgili kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluşları ile diyaloğu bir kez daha güçlenmiş oldu. Nisan 2019’da başladığımız bu projeyi 30 Ekim 2020 itibariyle takım olarak anlamlı bir Kongre ile kapatmanın mutluluğu içindeyiz.

Türkiye’de ilklerden olan 1. Deneyimsel Öğrenme Kongresi 23-24 Ekim 2020 tarihinde dijital ortamda gerçekleşmiş ve 24 ülkeden 600 dolayında kişi katılmıştır. Düzenlenen bu projenin kapanış etkinliği pandemi tedbirlerinden dolayı yüz yüze mümkün olmadı, ancak planlananın ötesinde büyük bir eğitim buluşmasına dijital ortamda dönüşmüştür. Dünyaca ünlü otoritelerden David Kolb ve Alice Kolb’un Onursal Başkanlarında Türkiye’nin ilk Deneyimsel Öğrenme Kongresine ABD Deneyimsel Öğrenme Enstitüsü Başkanı Sayın Kay Peterson bizzat katılarak önemli görüşlerini paylaşmıştır. Kongre Türkiye ve Avrupa’daki deneyimsel öğrenme alanında çalışan onlarca eğitimci ve bilim insanını bir araya getirmiş ve Kovid-19 olumsuzluğunu aşarak önemli bir hizmeti başarmıştır.

İnsanların eğitim hayatı özetle; eğitim, öğretim, bu kazanımların uygulanması ve daha önemlisi etkin becerili uygulanması, diğer bir ifade ile Deneyimsel Öğrenme. Kısaca insan yaşamı bu hayat boyu öğrenme döngüsünde akıp gitmekte ve 90 yaşındaki insan bu benim kulağıma küpe olsun diyebilmektedir.

Bu anlamda yaygın eğitim, yeni ismiyle hayat boyu öğrenme; örgün eğitimi de tamamlayıcı ve destekleyici bir özelliğe sahiptir. Günümüz dünyasının en büyük fırsatı ve bir boyutuyla olumsuzluğu bilgiden teknolojiye çok hızlı değişimdir. Küresel rekabetin tüm acımasızlığı ile yaşanmasıdır. İnsanlar güncelliğini kaybeden örgün eğitim bilgilerini; yaygın eğitimle, hayat boyu öğrenme ile yeniden öğrenme ile bilgi ve becerilerini güncelleme imkânı bulmaktadırlar. Bu noktada bizler tek yönlü bir bilgi aktarımının ötesinde, sosyal, duygusal ve yeniden öğrenmeyi merkeze alan yeni bir öğrenme anlayışını geliştirmek durumundayız.

Bu proje kapsamında üç ortak ülke Türkiye, Estonya ve Yunanistan’daki kurum ve kuruluşlar, STK’lar, eğitim uzmanları ve bakanlık temsilcileri bir araya gelerek, Avrupa Birliği 8 Anahtar Yeterlilikler çerçevesinde yeniden öğrenme temelli eğitim programları ve deneyimsel öğrenme tabanlı yeni yöntemler geliştirmeye çalıştık. Daha güzeli ülkelerimizi ziyaret ederek hep birlikte keyifli bilgi, tecrübe ve kurumlardaki uygulamaları yerinde görerek paylaştık.

Türkiye’de Hayat boyu eğitim ve anahtar yeterlilikler 2006 yılında Avrupa Birliği tarafından HBÖ anlayışı çerçevesinde tüm üye ülke vatandaşlarının sahip olmaları gereken yeterlilikler ‘anahtar yeterlilikler’ olarak belirlenmiştir. AB 8 Anahtar Yeterliliğin ana başlıkları; (1) Ana dilde iletişim, (2) Yabancı dilde iletişim, (3) Matematik, fen ve teknolojide temel yetkinlikler, (4) Dijital yeterlilik, (5) Öğrenmeyi öğrenme, (6) Sosyal ve beşerî yeterlilikler, (7) Girişimcilik, (8) Kültürel bilinç ve ifade yeterliliğidir.

Bu vesile ile proje liderimiz DeM Deneyimsel Eğitim Merkezi Derneğine, proje ortaklarımız Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik Fabrikasına, Estonya Eğitim ve Araştırma Bakanlığına, Estonya Gençlik Merkezleri Derneğine ve Yunanistan Ergon Eğitim Derneği’ne, iştirakçimiz ve destekçimiz Türkiye Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne ve projenin başarısı için azimle çalışan MESVAK ve diğer ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Not: 30.10.2020 tarihinde İzmir ilimizde meydana gelen depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Rabbim beteri felaketlerden cümlemizi muhafaza eylesin.

Nurettin KONAKLI

nkonakli44@gmail.com

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL